Senin, 11 April 2016

Dua Hadits Ini Paling Menakutkan Bagi Dai Dan Mubaligh; Inilah Alasannya Tolong di Bagikan ya...

Dai dan muballigh merupakan orang yang mulia karena menyerukan kebaikan serta menghindar kemungkaran. Tetapi, nyatanya mereka bakal memperoleh adzab yang begitu pedih di neraka bila masuk dalam kelompok seperti hadits ini.Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda :مَرَر�'تُ لَي�'لَةَ أُس�'رِىَ بِى عَلَى قَو�'مٍ تُق�'رَضُ شِفَاهُهُم�' بِمَقَارِيضَ مِن�' نَارٍ قَالَ قُل�'تُ مَن�' هَؤُلاَءِ قَالُوا خُطَبَاءُ مِن�' أَه�'لِ الدُّن�'يَا كَانُوا يَأ�'مُرُونَ النَّاسَ بِال�'بِرِّ وَيَن�'سَو�'نَ أَن�'فُسَهُم�' وَهُم�' يَت�'لُونَ ال�'كِتَابَ أَفَلاَ يَع�'قِلُونَSaat malam saya di-isra’-kan, saya melalui satu golongan yang bibir-bibir mereka digunting dengan gunting dari api. Saya ajukan pertanyaan : Siapa mereka itu? Mereka menjawab : Mereka yaitu khatib-khatib didunia yang senantiasa mengajak orang lain pada kebajikan namun melupakan diri mereka sendiri sedang mereka membaca Al Quran, apakah mereka tak berakal? (HR. Ahmad)

Azab pedih yang dipertunjukkan Allah pada RasulNya berbentuk diguntingnya bibir dengan api itu ditujukan untuk dai-dai yang cuma mengajak orang lain namun ia melupakan dianya.

Dalam Shahih Bukhari bahkan juga diterangkan adzab untuk dai serta mubaligh yang mengkhianati dakwahnya sendiri tambah lebih pedih dari pada adzab beberapa orang umum. Sampai beberapa masyarakat neraka berkumpul untuk lihat penderitaanya yang mengherankan.Dalam hadits yang lain Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda :يُجَاءُ بِالرَّجُلِ يَو�'مَ ال�'قِيَامَةِ فَيُل�'قَى فِى النَّارِ ، فَتَن�'دَلِقُ أَق�'تَابُهُ فِى النَّارِ ، فَيَدُورُ كَمَا يَدُورُ ال�'حِمَارُ بِرَحَاهُ ، فَيَج�'تَمِعُ أَه�'لُ النَّارِ عَلَي�'هِ ، فَيَقُولُونَ أَى�' فُلاَنُ ، مَا شَأ�'نُكَ أَلَي�'سَ كُن�'تَ تَأ�'مُرُنَا بِال�'مَع�'رُوفِ وَتَن�'هَى عَنِ ال�'مُن�'كَرِ قَالَ كُن�'تُ آمُرُكُم�' بِال�'مَع�'رُوفِ وَلاَ آتِيهِ ، وَأَن�'هَاكُم�' عَنِ ال�'مُن�'كَرِ وَآتِيهِDihadirkan padanya seseorang lelaki yang dilemparkan ke neraka, jadi berjatuhanlah isi perutnya, lantas ia berputar seperti berputarnya keledai pada ikatan talinya, jadi penghuni neraka berkumpul serta ajukan pertanyaan padanya : Hai Fulan, mengapa keadaaanmu seperti itu, tidakkah dahulu anda umum mengajak kami pada kebaikan serta anda melarang kami dari kerjakan yang munkar. Ia menjawab : Saya memanglah senantiasa mengajak anda pada kebaikan namun saya tak mengerjakannya, saya juga melarang anda dari kemunkaran namun saya malah mengerjakannya. (HR. Bukhari)Mudah-mudahan kita semuanya –para dai, muballigh khususnya- dijaga oleh Allah hingga mengamalkan apa yang kita dakwahkan.SUMBER: TARBIYAH.COM

Dua Hadits Ini Paling Menakutkan Bagi Dai Dan Mubaligh; Inilah Alasannya Tolong di Bagikan ya... Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Unknown